Ventuco s.r.o.

Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

https://www.ventuco.com/

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti Ventuco s.r.o.: poverena.osoba@ventuco.com


Zákazníci

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Online Payments Group AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Švýcarsko

Digital Ocean, Inc., 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013

ThePay.cz, s.r.o, se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, identifikační číslo 28135261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 88388

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Po dobu existence Účtu

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Plnění smluvní povinnosti

Plnění zákonné povinnosti, včetně daňových povinností

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Přímo od zákazníka

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Požadavek vyplývá ze smlouvy a poskytnutí osobních údajů je povinné (bez nich by nebylo možné službu užívat)

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz