ABCeda

V ráji 123

http://ABCeda.org


Odběratelé

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
 • objednávky
 • dodací listy
 • smlouvy s odběrateli
 • reklamace
 • soutěže
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Externí účetní společnost - zpracovatel

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Podle Skartačního řádu dostupného na webových stránkách společnosti www.vzor.cz/tadyklikni/skartacnirad.pdf

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Ne

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

Obchodní oddělení

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Nezbytné pro plnění smlouvy

Ze zákona - reklamace

Na základě souhlasu - soutěž

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Údaje pro plnění ze smlouvy a poskytované ze zákona - povinné poskytnutí

Osobní údaje zpracovávané pro účely soutěže jsou zpracovávané na základě souhlasu, jejich poskytnutí není povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro soutěž je uchováván v elektronické podobě na serveru v prostorách společnosti

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady ochrany osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

V uzamčené skříni v obchodním oddělení

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Elektronické uchování dat

Kopie smluv jsou uchovávány na serveru provozovaným společností

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • objednávky
 • faktury
 • dodací listy
 • dobropis
 • vyúčtování

Plnění zákonných povinností

Sbírané osobní údaje
 • reklamace
 • vyúčtování

Ochrana osob a majetku

Sbírané osobní údaje
 • záznam podoby (kamerový systém)

Plnění ze smlouvy

Sbírané osobní údaje
 • darovací smlouvy
 • kupní smlouvy
 • kontaktní údaje

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz