BAGOBAGO spol. s r.o.

Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou

http://www.bagobago.cz

Ing. Roman Hudeček


Zákazníci

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefon
 • Poštovní adresa
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

 • Externí účetní firma
 • Dodavatelé IT
 • Dopravní společnosti

Konkrétní subjekty jsou předmětem obchodního tajemství.

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Z důvodů vedení účetnictví je lhůta pro výmaz 10 let.

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

 • Fakturantky
 • Skladníci
 • Obchodníci

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

 • Přihlašovací jméno a heslo do IT systémů
 • V papírové podobě jsou uloženy v uzamykatelných prostorech

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění smluvní povinnosti 

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od samotných zákazníků

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Předpoklad pro nezbytné uzavření smlouvy.

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

Uzamykatelné prostory v areálu firmy.

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Podléhá obchodnímu tajemství.

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz