Codexum s.r.o.

Kaprova 42/14 Praha 1 11000

codexum@ventuco.com


Uživatelé

Plnění ze smlouvy

Sbírané osobní údaje
 • Jméno či přezdívka (povinné)
 • Čtvrť/obec, kde se nacházím (povinné)
 • Věk (povinné)
 • Profilová fotografie (povinné)
 • Email (povinné)
 • Děti nyní (nepovinné)
 • Vzdělání (nepovinné)
 • Facebook (nepovinné)
 • Instagram (nepovinné)
 • Telefon (nepovinné)
 • Víra / církev (nepovinné)
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

statutární orgán

marketingové oddělení

programátoři

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

36 měsíců od registrace, od ukončení placeného členství, od posledního přístupu (dle toho, který z těchto údajů je pozdějšího data), případně kdykoliv na žádost subjektu údajů.

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Dostupnost systémů je zajištěna pravidelným průběžným zálohováním, přičemž však správce uchovává vždy jen poslední 3 verze záloh (vytvořené s týdenním rozestupem). Zálohy starší než 3 týdny správce neuchovává.

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

Správce používá placené technické nástroje, které na anonymní bázi (tj. bez možnosti přístupu k samotným osobním údajům) kontrolují dostupnost systémů správce. u správce jsou dále zavedeny následující procesy - vstupní školení a podrobné seznámení nových pracovníků s povahou činnosti správce a s povinností ochrany osobních údajů uživatelů seznamky.

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Společný správce (pokud existuje)

Společný správce není.

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění smluvní povinnosti

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů. Použije-li uživatel k přihlášení propojení přes Facebook, mohou některé osobní údaje získány se souhlasem subjektu údajů přímo z facebookového účtu uživatele (věkové rozmezí uživatele, profilová fotografie).

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Poskytnutí povinných osobních údajů je smluvním požadavkem. Bez poskytnutí povinných osobních údajů nemůže správce zajistit plnění svých povinností ze smluvních ujednání.

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

K automatizovanému rozhodování, resp. profilování uvedenému v článku 13 a 22 GDPR nedochází.

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

V elektronické podobě v databázi

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

K neelektronickému uchovávání dat u správce nedochází.

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Wildbit, LLC. / Postmarkapp.com

Digital Ocean / Digitalocean.com

Google LLC / Google.com

Stripe Inc. / Stripe.com

ThePay.cz, s.r.o. / ThePay.cz

Smartlook.com, s.r.o. / SmartLook.com

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz