Ventuco s.r.o.

Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

https://www.ventuco.com/

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti Ventuco s.r.o.: poverena.osoba@ventuco.com


Uživatelé webových stránek

Statistické a analytické účely

Sbírané osobní údaje
  • Chování uživatele webových stránek
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Digital Ocean, Inc., 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013

Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké

Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno, identifikační číslo 03668681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 86206

Wildbit LLC, se sídlem 225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, Spojené státy americké

UserVoice, Inc., se sídlem 121 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Lhůty jsou uvedeny v jednotlivých cookies

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Oprávněné zájmy správce

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od uživatelů webových stránek

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Požadavek nevyplývá ze smlouvy, ani ze zákona, poskytnutí osobních údajů není povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz