MAKEUP ORGANIZER s.r.o.

Okružní 189, 251 01 Babice

https://www.makeuporganizer.cz

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti MAKEUP ORGANIZER s.r.o.: eva.saskova@makeuporganizer.cz a karolinapech@makeuporganizer.cz


Zákazníci (Odběratelé)

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
 • Jméno a příjmení
 • Obchodní firma
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Adresa
 • Přehled objednávek
 • IČO
 • DIČ
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Po dobu existence uživatelského účtu

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění smluvní povinnosti

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od zákazníků

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze smlouvy, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Provozovatel web hostingu THINline s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, Nádražní 42/82, PSČ 15000, IČ 26747359, zapsaná pod sp. zn. C 91182 vedené u Městského soudu v Praze

Vedení účetnictví Bc. Novotná Mirka, se sídlem Říčany - Strašín, Vojkovská 36/19, PCČ 25101, IČ 40036073, OŽÚ Praha 1, ev. č. 320900-30826-01

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Propagace a marketing

Sbírané osobní údaje
 • Jméno a příjmení
 • Obchodní firma
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Adresa
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Uchováváno po dobu existence souhlasu

Pokud není zpracování založeno na souhlasu subjektu, tak jsou údaje pro tento účel uchovávny do doby podání žádosti o ukončení zpracování (resp. námitky)

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Souhlas subjektu

Oprávněné zájmy správce

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od zákazníků

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, není povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

V případě tohoto zpracování nejsou žádní příjemci osobních údajů

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • Jméno a příjmení
 • Obchodní firma
 • Adresa
 • IČO
 • DIČ
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Finanční úřad, případně jiné orgány veřejné moci na základě platných právních předpisů

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Vyplývají ze zákona

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění právní povinnosti

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od zákazníků

Z obchodního rejstříku

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz