GLOCIN LIMITED

Enterprise House 2 Pass Street, Oldham OL9 6HZ Manchester, Velká Británie

http://www.glocin.com

Osobou pověřenou ochranou osobních údajů je pan Mgr. Petr Kulhavý, kterého je možné kontaktovat prostřednictvím dpo (zavináč) glocin.com


Klienti

Propagace a marketing

Sbírané osobní údaje
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo soukromé nebo pracovní
 • IP adresa (v podobě cookies)
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

GLOCIN LIMITED – Czech branch, se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07645805 – Odštěpný závod ČR

Glocin Services s.r.o., se sídlem
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109 - Autoprogram

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Pokud není zpracování založeno na souhlasu subjektu, tak jsou údaje pro tento účel uchovány do doby podání žádosti o ukončení zpracování (resp. námitky)

V případě poskytnutí souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od jeho udělení

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Jednatelé

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, z anglického Data Protection Officer – DPO

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Veškerá komunikace v prohlížeči probíhá pomocí šifrovaného protokolu HTTPS

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

Uživatelské jméno a heslo pro přístup k údajům ze strany správce

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Anti-virus, firewall

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

Vyhodnocení případných bezpečnostních incidentů a úprava bezpečnostních opatření

Funkce DPO vykonává pravidelnou kontrolu kvality zpracování osobních údajů

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Zákonný důvod pro zpracování

Souhlas subjektu údajů

Oprávněné zájmy správce

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od klientů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Tento souhlas znamená, že nám dovolujete vaše osobní údaje zobrazit v rámci obchodní struktury našim zaměstnancům společnosti. Rozsah je omezen POUZE na projekt GLOCIN. Díky tomu vám můžeme včas předávat důležité informace. V případě, kdy budete potřebovat poradit, a váš obchodník nebude dostupný, můžeme díky tomu pověřit jemu nejbližšího obchodníka nebo pracovníky klientské podpory, aby vám byli nápomocni. Přínosem pro nás je možnost efektivního řízení obchodní struktury a kvalitnějšího zobrazování zdroje provizí.


Udělení souhlasu je volitelné


Udělit nebo odvolat souhlas je možno zaškrtnutím zeleného resp. červeného tlačítka v profilu uživatele v portálu miner.glocin.com pod záložkou "GDPR"

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Poznámka

Veškeré zpracování osobních údajů správcem a ostatními společnostmi ze skupiny podniků probíhá pouze na území EU a EHP

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – zpracování cookies souborů pomocí nástroje Google Analytics a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů viz.: https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing

Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – zpracování cookies souborů pomocí nástroje Facebook Pixel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů viz.: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů ze dne 1.4.2019

Dostupné na adrese: https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Osobní údaje obsažené v průkazu totožnosti nebo jiný dokument prokazující identitu osoby
 • Trvalé bydliště
 • Doručovací adresa
 • Pohlaví
 • Telefonní číslo soukromé nebo pracovní
 • Akademický titul
 • Podpis
 • Číslo bankovního účtu ve formátu IBAN
 • ID (identifikační číslo v rámci platformy miner.glocin.com)
 • Číslo OP
Poznámka

Veškeré zpracování osobních údajů správcem a ostatními společnostmi ze skupiny podniků probíhá pouze na území EU a EHP

Ze strany správce je striktně vyžadováno vyplnění zákazníkovy adresy trvalého pobytu (resp. sídla). Bez uvedené adresy bude portál pro takového zákazníka opět uzamčen pro nákup služeb, převod prostředků či směnu kryptoměn

Uživatel může poskytnout souhlas s poskytnutím osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, ID uživatele v systému, datum registrace, obrat uživatelovy pozice, kariérní pozice; a v případech, kdy ke zprostředkování došlo obchodníkem, tak i email a telefon. Údaje jsou po poskytnutí souhlasu poskytnuty pouze jinému uživateli nebo obchodnímu zástupci, s nímž je účet uživatele provázán

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

GLOCIN LIMITED – Czech branch, se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07645805 – Odštěpný závod ČR

Glocin Services s.r.o., se sídlem
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109 - Autoprogram

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Osobní údaje zadané při registraci, které nejsou potvrzeny emailem, jsou ze zákaznického portálu automaticky odstraněny po 48 hodinách od jejich poskytnutí.

V případě registrace je Správce povinen archivovat osobní ůdaje po dobu existence klientského účtu. Pokud si klient přeje, aby Správce tyto údaje vymazal, musí o to písemně požádat.  

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Jednatelé

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, z anglického Data Protection Officer – DPO

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Veškerá komunikace v prohlížeči probíhá pomocí šifrovaného protokolu HTTPS

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

Uživatelské jméno a heslo pro přístup k údajům ze strany správce

Přístup do uživatelských účtů má následující zabezpečení:

1. délka hesla bude minimálně 10 znaků a musí obsahovat minimálně jedno velké a jedno malé písmeno, číslo a speciální znak (např. tečka, čárka, apostrof…)

2. bude striktně vyžadována 2fázová autorizace při přihlášení a posílání transakcí. Těm klientům a zákazníkům, kteří si ji neaktivují, bude přistup do portálu blokován do doby, než tak učiní. Je nám líto případných komplikací, avšak ze zákona musíme bránit zneužití osobních údajů všemi dostupnými prostředky a jako firma se vždy snažíme o maximální bezpečnost a bráníme tím i případným postihům naší firmy ze strany kontrolních orgánů

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Anti-virus, firewall

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

Vyhodnocení případných bezpečnostních incidentů a úprava bezpečnostních opatření

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění smluvní povinnosti, viz Všeobcné obchodní podmínky (VOP), které jsou ke stažení v portálu miner.glocin.com pod záložkou "Ke stažení"

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od klientů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Požadavek vyplývá  ze Všeobcných obchodních podmínek (VOP), které jsou ke stažení v portálu miner.glocin.com pod záložkou "Ke stažení"


Poskytnutí osobních údajů je povinné,
bez toho nelze čerpat výhody plynoucí z členství ve společnosti GLOCIN LIMITED

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady pro zpracování osobních údajů ze dne 1.4.2019

https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

GLOCIN LIMITED – Czech branch, se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07645805 – Odštěpný závod ČR

Glocin Services s.r.o., se sídlem
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109 - Autoprogram

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Osobní údaje obsažené v průkazu totožnosti nebo jiný dokument prokazující identitu osoby
 • Trvalé bydliště
 • Pohlaví
 • Telefonní číslo soukromé nebo pracovní
 • Číslo OP
 • Číslo pojištěnce ZP
Poznámka

Veškeré zpracování osobních údajů správcem a ostatními společnostmi ze skupiny podniků probíhá pouze na území EU a EHP

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

GLOCIN LIMITED – Czech branch, se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07645805 – Odštěpný závod ČR

Glocin Services s.r.o., se sídlem
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109 - Autoprogram

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Vyplývají ze zákona

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Jednatelé

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, z anglického Data Protection Officer – DPO

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Veškerá komunikace v prohlížeči probíhá pomocí šifrovaného protokolu HTTPS

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

Uživatelské jméno a heslo pro přístup k údajům ze strany správce

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Anti-virus, firewall

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

Vyhodnocení případných bezpečnostních incidentů a úprava bezpečnostních opatření

Funkce DPO vykonává pravidelnou kontrolu kvality zpracování osobních údajů

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění zákonné povinnosti

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od zákazníků

Z obchodního rejstříku

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady pro zpracování osobních údajů ze dne 1.4.2019

https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Finanční úřad, případně jiné orgány veřejné moci na základě platných právních předpisů

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Použití podoby lidí v propagačních materiálech, především na webu nebo v tištěné formě

Sbírané osobní údaje
 • Podoba lidí uvedená na fotografiích ze seminářů
 • Podoba lidí uvedená ve video záznamech ze seminářů
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Uživatelé internetu

Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří umožňují umístění fotografií nebo provozování webových stránek

Jiní lidé, kteří získají k fotografiím přístup

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Po dobu platnosti souhlasu, ledaže z fyzické podstaty již existujícího nosiče vyplývá nemožnost osobní údaje zlikvidovat

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Souhlas subjektu údajů

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Nevyplývá ani ze zákona, ani ze smlouvy, není povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Subjekt údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Jednatelé

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, z anglického Data Protection Officer – DPO

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Veškerá komunikace v prohlížeči probíhá pomocí šifrovaného protokolu HTTPS, jinak šifrování odpovídá zvolenému médiu

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

Přístup k úložišti osobních údajů je podmíněn zadáním uživatelského jména a hesla

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Anti-virus, firewall

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

Vyhodnocení případných bezpečnostních incidentů a úprava bezpečnostních opatření

Funkce DPO vykonává pravidelnou kontrolu kvality zpracování osobních údajů

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů ze dne 1.4.2019

Dostupné na adrese: https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – zpracování cookies souborů pomocí nástroje Google Analytics a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů viz.: https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing

Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – zpracování cookies souborů pomocí nástroje Facebook Pixel a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů viz.: https://www.facebook.com/full_data_use_policy


Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Identifikace uživatele dle zákona č. 253/2008 Sb.

Sbírané osobní údaje
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Místo narození
 • Osobní údaje obsažené v průkazu totožnosti nebo jiný dokument prokazující identitu osoby
 • Trvalé bydliště
 • Doručovací adresa
 • Pohlaví
 • Telefonní číslo soukromé nebo pracovní
 • Akademický titul
 • Podpis
 • Číslo OP
 • Povaha zdroje příjmu
 • Výše čistého příjmu
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

GLOCIN LIMITED – Czech branch, se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07645805 – Odštěpný závod ČR

Glocin Services s.r.o., se sídlem
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109 - Autoprogram


Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Upraveny zákonem č. 253/2008 Sb

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Jednatelé

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, z anglického Data Protection Officer – DPO

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Veškerá komunikace v prohlížeči probíhá pomocí šifrovaného protokolu HTTPS

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

Uživatelské jméno a heslo pro přístup k údajům ze strany správce

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

Anti-virus, firewall

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Proces pro pravidelné vyhodnocení opatření (správa ochrany osobních údajů, správa řízení incidentů, standardní ochrana osobních údajů, kontrola zpracování)

Vyhodnocení případných bezpečnostních incidentů a úprava bezpečnostních opatření

Funkce DPO vykonává pravidelnou kontrolu kvality zpracování osobních údajů

Vysvětlivky

Kontrola procesu zpracování Vašich osobních údajů, aktualizace informací o zpracování osobních údajů a osobních údajů samotných.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění právní povinnosti

Souhlas pro případ vytvoření kopie nebo skanu průkazu totožnosti

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektu údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Poznámka

Veškeré zpracování osobních údajů správcem a ostatními společnostmi ze skupiny podniků probíhá pouze na území EU a EHP

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

GLOCIN LIMITED, se sídlem Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchaster, OL9 6HZ, UK, Company No. 10818518 - poskytuje aplikace pro komunikaci, web a fakturaci

GLOCIN LIMITED – Czech branch, se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07645805 – Odštěpný závod ČR

Glocin Services s.r.o., se sídlem
Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 07276109 - Autoprogram

Finanční analytický úřad

Další orgány státní správy určené zákonem č. 253/2008 Sb

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů ze dne 1.4.2019

Dostupné na adrese: https://miner.glocin.com/docs/gdpr-cs.pdf

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz