MASPRO,s.r.o.

Křičkova 3867/28 Hodonín

https://www.maspro.cz/

Jan Ševela


Partneři (Dodavatelé )

Plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • Název
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Jméno a příjmení
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

 • MASPRO, s.r.o
 • Vysvětlivky

  Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

  Zákonný důvod pro zpracování

  splnění zákonné povinnosti

  Vysvětlivky

  Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

  Od koho jsou osobní údaje získány?

  od dodavatelů

  Vysvětlivky

  Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

  Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

  poskytování osobních údajů je zákonným  požadavkem, je povinné

  Vysvětlivky

  Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

  Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

  dle platných právních předpisů

  Vysvětlivky

  Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

  Provozování obchodní činnosti společnosti

  Sbírané osobní údaje
  • Název
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Kontaktní osoby,telefon, email
  • Jméno a příjmení
  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

  MASPRO, s.r.o

  Vysvětlivky

  Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

  Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

  Název, IČO, DIČ, Adresa dle platných zákonných předpisů. Kontaktní osoba telefon a email na vyžádání

  Vysvětlivky

  Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

  Zákonný důvod pro zpracování

  plnění ze smlouvy

  Vysvětlivky

  Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

  Od koho jsou osobní údaje získány?

  Od dodavatelů

  Vysvětlivky

  Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

  Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

  ze smlouvy, je povinné

  Vysvětlivky

  Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

  V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

  Zobrazit práva subjektů údajů

  Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz