ABCeda

V ráji 123

http://ABCeda.org


Dodavatelé

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • objednávky
 • faktury
 • reklamace
 • dodací listy

Plnění ze smlouvy

Sbírané osobní údaje
 • kontaktní údaje
 • smlouvy s dodavateli

plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • faktury
 • vyúčtování

plnění zákonných povinností

Sbírané osobní údaje
 • reklamace
 • dobropisy
 • dodací listy

Ochrana osob a majetku

Sbírané osobní údaje
 • záznam podoby (kamerový systém)
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Externí společnost spravující kamerový systém - zpracovatel

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Lhůty jsou obsažené v Zásadách pro zpracování osobních údajů kamerovým systémem přístupným na stránce www.vzor.cz/tadyklikni/Zasady_kamery.pdf

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Přístup má vedení společnosti a zaměstnanci externí společnosti spravující kamerový systém zavázáni mlčenlivostí

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Použití pseudonymizace nebo šifrování

Ne

Vysvětlivky

Jedná se o způsoby zabezpečení Vašich osobních údajů. Pseudonymizace znemožňuje přiřadit Vaši totožnost k osobnímu údaji. Šifrování znemožňuje přečtení dat, které obsahují Vaše osobní údaje, jiným osobám než nám.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

Záznam je zpracováván vedením společnosti

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Záznam fyzických osob, které se v objektu pohybují nahodile je zpracováván na základě oprávněného zájmu správce

Záznam fyzických osob, které se v objektu pohybují pravidelně (např. dodavatel jezdí každý týden) je zpracováván na základě souhlasu

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Z činnosti správce

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Pokud se osoby pohybují po objektu nahodile, je zpracování založeno na oprávněném zájmu a poskytnutí osobních údajů je povinné

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, ten lze odvolat - takové osoby se pak nemohou dále pohybovat v objektu

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas je uchováván ve zvláštní složce v zamčeném stole v kanceláři na druhém podlaží

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Subjekt byl informován pomocí Zásad o zpracování kamerovým systémem, který je dostupný na adrese www.vzor.cz/tadyklikni/Zasady_kamery.pdf

Na zásady bylo odkázáno i v souhlasu

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz