DuPonti s.r.o.

Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Kontakt na osobu pověřenou ochranou osobních údajů ve společnosti DuPonti s.r.o.: poverena.osoba@duponti.com


Uživatelé webových stránek

Zasílání obchodních sdělení

Sbírané osobní údaje
  • Email
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Po dobu trvání platnosti souhlasu

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Republic of Ireland

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Souhlas

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od uživatele

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Požadavek nevyplývá ze smlouvy, ani ze zákona, a poskytnutí osobních údajů není povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz