Miroslav Prášek

Hrubá Vrbka 16 696 73 Hrubá Vrbka

http://www.chytre-dotace.com

Ing. Vladislav Prášek, Hrubá Vrbka 16, 696 73 Hrubá Vrbka


Zákazníci (Odběratelé)

Plnění účetních a daňových povinností

Sbírané osobní údaje
 • Jméno
 • Příjmení
 • Obchodní firma
 • Trvalý pobyt
 • IČO
 • DIČ
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Ing. Vladislav Prášek (zpracovatel)

Finanční správa

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

V zákonné lhůtě

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

Osobní údaje zpracovávají poskytovatelé služby Chytré dotace - Miroslav Prášek a Ing. Vladislav Prášek

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Ze zákona

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Z vlastní činnosti správce

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze zákona, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Zpracování není založeno na souhlasu

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady ochrany osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Elektronické uchování dat

Na PC a HDD disku

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Ing. Vladislav Prášek

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Propagace a marketing

Sbírané osobní údaje
 • Telefoní číslo
 • Emailová adresa
 • Jméno
 • Příjmení
 • Obchodní firma
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Ing. Vladislav Prášek (zpracovatel)

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Do 1 roku po ukončení obchodní spolupráce

nebo

Neprodleně na základě žádosti zákazníka o ukončení zasílání obchodních sdělení (tím není dotčeno zpracování těch samých osobních údajů pro jiné účely)

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Miroslav Prášek

Ing. Vladislav Prášek

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Společný správce (pokud existuje)

Není.

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Z oprávněného zájmu správce

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Z oprávněného zájmu, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Zpracování není založeno na souhlasu

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady ochrany osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Ing. Vladislav Prášek

ČR

Zpracovatelská smlouva

Nedochází k dalšímu předávání

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Provozování obchodní činnosti

Sbírané osobní údaje
 • Telefoní číslo
 • Emailová adresa
 • Datum narození
 • Jméno
 • Příjmení
 • Obchodní firma
 • Trvalý pobyt
 • IČO
 • DIČ
 • Uživatelské jméno
 • Heslo
 • Identifikátor specifického účtu dotací
 • Přehled zakoupených položek u výběrových řízení, kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo
 • Přehled částek za zakoupené položky u výběrových řízení, kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Ing. Vladislav Prášek (zpracovatel)

Státní zemědělský intervenční fond

Státní fond životního prostředí

Krajské úřady ČR

Místní akční skupiny

XART (IT společnost zajišťující webové stránky)

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

1 rok od splnění účelu smlouvy, objednávky, dohody, zakázky, etc.

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

Miroslav Prášek

Ing. Vladislav Prášek

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Společný správce (pokud existuje)

Není.

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

Osobní údaje zpracovávají poskytovatelé služby Chytré dotace, Miroslav Prášek a Ing. Vladislav Prášek.

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Ze smlouvy, z oprávněného zájmu

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů osobních údajů

Z činnosti správce

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Zásady ochrany osobních údajů

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Zpracování není založeno na souhlasu.

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady ochrany osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

Elektronické uchování dat

Na PC a HDD disku

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Ing. Vladislav Prášek

ČR

Zpracovatelská smlouva

Nedochází k dalšímu předávání

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Plnění ze smlouvy

Sbírané osobní údaje
 • Údaje potřebné k vyřízení žádostí o veřejné zakázky a k monitoringu průběhu
Elektronické uchování dat

Na PC a HDD disku

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

Ing. Vladislav Prášek

ČR

Zpracovatelská smlouva

Nedochází k dalšímu předávání

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Ing. Vladislav Prášek (zpracovatel)

Státní zemědělský intervenční fond

Státní fond životního prostředí

Krajské úřady ČR

Místní akční skupiny

XART (IT společnost zajišťující webové stránky)

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

1 rok od splnění účelu smlouvy, objednávky, dohody, zakázky, etc.

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Společný správce (pokud existuje)

Není.

Vysvětlivky

Osoby, které společně s námi určují prostředky a účely zpracování Vašich osobních údajů.

Kde jsou v rámci organizace osobní údaje zpracovávány (např. ve kterém oddělení)?

Osobní zpracovávají poskytovatelé služby Chytré dotace - Miroslav Prášek a Ing. Vladislav Prášek.

Vysvětlivky

Část naší organizace, ve které jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

Zákonný důvod pro zpracování

Smlouva

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od subjektů osobních údajů

Z vlastní činnosti správce

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Ze smlouvy, je povinné

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

Zpracování není založeno na souhlasu

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Subjekt byl informován pomocí (předpis, datum účinnosti předpisu, způsob)

Zásady pro ochranu osobních údajů

Vysvětlivky

Informace o tom, kdy a jakým způsobem jsme Vás informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz