BONEGA spol. s.r.o.

Potoční 302, Sudoměřice nad Moravou, 69666

http://www.bonega.cz

Ing. Roman Hudeček


Zákazníci a potenciální zákazníci BONEGA

Provozování obchodní činnosti společnosti

Sbírané osobní údaje
 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefon
 • Poštovní adresa
 • Údaje o bankovním spojení
 • Zastávaná pracovní pozice
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

 • Externí účetní firma
 • Dodavatelé IT
 • Dopravní společnosti

Konkrétní subjekty jsou předmětem obchodního tajemství.

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

Z důvodů vedení účetnictví je lhůta pro výmaz 10 let.

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

 • Fakturantky
 • Skladníci
 • Obchodníci

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

 • Přihlašovací jméno a heslo do IT systémů
 • V papírové podobě jsou uloženy v uzamykatelných prostorech

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování (kontrola dostupnosti, rychlá obnova po incidentu)

 • Krátkodobý náhradní zdroj napájení (UPS)
 • Anti-virus
 • Firewall
 • Záloha v papírové podobě

Vysvětlivky

Údaje vypovídají o tom, jak je služba či systém zpracovávající Vaše osobní údaje odolný vůči výpadku a jak rychle je po něm možné službu či systém opět zprovoznit.

Zákonný důvod pro zpracování

Splnění smluvní povinnosti 

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od samotných zákazníků

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Nezbytný předpoklad pro uzavření smlouvy.

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Ne

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

Uzamykatelné prostory v areálu firmy.

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Propagace a marketing

Sbírané osobní údaje
 • Jméno a příjmení
 • Email
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

 • Dodavatelé IT

Konkrétní subjekty podléhají obchodnímu tajemství.

Vysvětlivky

Osoby, které kromě nás mají přístup k Vašim osobním údajům.

Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií (je-li to možné)

30 dní

Vysvětlivky

Předvídaná lhůta pro výmaz Vašich osobních údajů.

Přístupová práva (pracovní pozice nebo jméno zaměstnance)

 • Obchodní zástupci
 • Administrativní pracovníci

Vysvětlivky

Informace o tom, kdo je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje.

Zajištění důvěrnosti (kontrola: vstupu, přístupu; systém klasifikace dat) a integrity (kontrola: přenosu, nakládání)

Přihlašovací jméno a heslo do IT systémů

Vysvětlivky

Konkrétní způsob či způsoby zajištění Vašich osobních údajů.

Zákonný důvod pro zpracování

Oprávněné zájmy (informování o produktech a službách BONEGA)

Vysvětlivky

Právní skutečnost zakládající naše právo zpracovávat Vaše osobní údaje.

Od koho jsou osobní údaje získány?

Od samotných zákazníků

Vysvětlivky

Informace o tom, zda zpracovávané osobní údaje pochází přímo od Vás, z naší vlastní činnosti či z jiných zdrojů.

Z čeho vyplývá požadavek poskytnout osobní údaje a je poskytnutí povinné?

Z oprávněného zájmu společnosti. 

Ze zasílání novinek emailem je možné se kdykoliv odhlásit bez jakýchkoliv důsledků.

Vysvětlivky

Pokud osobní údaje pochází přímo od Vás, zde je uveden důvod, proč je potřebujeme, a zda je pro Vás povinné nám je poskytnout.

Dochází k automatizovanému rozhodování, resp. profilování?

Nedochází

Vysvětlivky

Údaj vypovídá o tom, zda v naší organizaci probíhá automatizované rozhodování (bez lidského zásahu) na základě Vašich osobních údajů, či profilování (vyhodnocování budoucího chování).

Kde je uchován souhlas se zpracováním osobních údajů?

 • V elektronické formě v databázi
  V elektronické formě v zálohované emailové komunikaci

Vysvětlivky

Místo, kde je uchován Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů.

Neelektronické uchování dat - Způsob uchování a umístění osobních údajů

V písemné podobě nejsou vedeny.

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme ve fyzické podobě.

Elektronické uchování dat

Konkrétní dodavatelé IT řešení podléhají obchodnímu tajemství.

Vysvětlivky

Místo a způsob uchování Vašich osobních údajů, pakliže je máme v elektronické podobě.

Údaje o zpracovateli (zpracovatelích)

 • Google Analytics / Google Inc.
 • Facebook / Facebook Inc.

Zpracovatelské smlouvy s dalšími dodavateli IT řešení jsou předmětem obchodního tajemství.

Vysvětlivky

Zde uvádíme údaje o zpracovateli osobních údajů, kterého jsme zapojili do procesu zpracování Vašich osobních údajů.

V přiloženém přehledu se můžete seznámit s obsahem jednotlivých práv, která dle GDPR náleží subjektům údajů.

Zobrazit práva subjektů údajů

Copyright OsobníData.cz ve spolupráci s LegalPartners.cz