O nás


OsobniData.cz + LegalPartners.cz

 

OsobniData.cz je unikátní česká webová služba umožňující řádnou implementaci GDPR za dohledu specializované advokátní kanceláře Legal Partners. Služba OsobniData.cz je založena na metodě garantované implementace GDPR, kterou vyvinuli právníci z advokátní kanceláře Legal Partners.cz. Advokátní kancelář Legal Partners dlouhodobě poskytuje právní poradenství především (i) českým společnostem s mezinárodním přesahem, obratem vyšším než 50 mil. kč a se zajímavým produktem nebo službou; (ii) obcím a městům a (iii) ICT a technologickým společnostem. Právníci Legal Partners mají bohaté zkušenosti s implementací GDPR a publikace, vzory a magické nástroje (GDPR Profil, Nástěnka, Našeptávač), které na OsobniData.cz najdete, jsou toho důkazem. 

Poté, co vstoupíte dovnitř implementační služby OsobniData.cz, získáte zdarma sadu vybraných dokumentů, a zároveň Vám emailem budeme posílat tipy a další vzorové dokumenty, které by se Vám mohly hodit. Služba OsobniData.cz je však v plném rozsahu přístupná pouze pro platící klienty. Jen platící klienti mohou využívat magické nástroje GDPR Profil, Nástěnku a Našeptávač. A pouze platítí klienti mají přístup k právnímu poradenství od Legal Partners. To všechno za jednu fixní cenu - 14.500 Kč. 

 

 

 

 

Metoda garantované implementace GDPR

 

Metoda garantované implementace GDPR je osvědčený rychlý přístup k implementaci GDPR, který se skládá z 6 postupných kroků (=modulů). Vychází především z pečlivého rozložení úsilí mezi klienta (=organizaci) a specializovaného poradce (=advokáta).  Výsledkem řádného postupu podle metody garantované implementace GDPR je udělení certifikátu stvrzujícího soulad s požadavky GDPR a následně i poskytnutí tzv. garance nulové sankce. 

 

 

 

Kdo jsme

 

Společnost DuPonti s.r.o. je držitelem české licence k využití know-how a autorských děl spojených s metodou garantované implementace GDPR. Společnost DuPonti s.r.o. metodu garantované implementace GDPR vtělila do implementační služby OsobniData.cz

Legal Partners, advokátní kancelář s.r.o. vstupuje do osobního kontaktu s organizacemi (především emailovou formou) v rámci 4. modulu, kdy právníci Legal Partners kontrolují, jak se jednotlivá organizace vypořádala s vyplněním svého GDPR profilu a zda vyvěsila všechny potřebné informace na online GDPR nástěnku. Kladné potvrzení od právníka Legal Partners je podmínkou pro udělení certifikátu a poskytnutí tzv. garance nulové sankce . 

Jinak ale platí, že platící klienti mají neomezený přístup k GDPR poradenství od advokátů Legal Partners. A téměř všechny odpovědi na Vaše dotazy a příspěvky, které posíláte na náš email (info@osobnidata.cz) jsou zpracovávany právě buď přímo právníky AK Legal Partners nebo alespoň za jejich součinnosti.

Vedoucím advokátem spol. Legal Partners, advokátní kancelář s.r.o. je JUDr. Libor Vašíček. Přímé emailové kontaktní spojení na JUDr. Libora Vašíčka je "libor.vasicek@legalpartners.cz". 

 

OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz

 

OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz
OsobníData.cz