O nás 


OsobniData.cz + LegalPartners.cz

 

OsobniData.cz je KOMPLETNÍ GDPR SYSTÉM umožňující řádnou implementaci a audit GDPR za dohledu advokátní kanceláře Legal Partners. Systém OsobniData.cz je založen na metodě garantované implementace GDPR, kterou vyvinuli právníci z advokátní kanceláře Legal Partners.cz. Právníci Legal Partners mají bohaté zkušenosti z mezinárodních advokátních kanceláří a dlouhodobě zastupují české podnikatele a firmy, z nichž mnohé patří dlouhodobě k nejvýznamějším českým společnostem.

 

 

 

 

Legal Partners, advokátní kancelář s.r.o. vstupuje do osobního kontaktu s uživateli systému OsobniData.cz zejména v rámci čtvrtého kontrolního modulu, kde právníci zjišťují, jak se uživatel vypořádal s vyplněním svého Profilu a zda vyvěsil všechny potřebné informace na svoji webovou Nástěnku. Po kontrole od právníka právníka Legal Partners je uživateli udělen certifikát souladu s GDPR a získá tzv. garanci nulové sankce. Garance nulové sankce představuje právně vymahatelnou záruku uhrazení jakékoliv pokuty namísto uživatele.